Благотворителна инициатива "Красотата в детските очи"

Цел на инициативата:

 

Благотворителната инициатива „Красотата в детските очи” цели да обогати и развие детската личност, чрез изработване и предоставяне на художествено-дидактични средства – рисунки/пана за стени в обитаваните от децата пространства.

Целева група:

Инициативата е насочена към децата-ползватели на предоставяните услуги и програми от организации работещи с деца в риск - жертви на насилие и техните семейства; деца в риск от изоставяне и/или отпадане от училище; деца нуждаещи се от попълване на образователни дефицити и решаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения; деца с отклоняващо се и/или агресивно поведение; деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението; деца настанени в болнични отделения и др.

Същност на инициативата:

Създаването на подходяща художествено-дидактична среда в обитаваните от децата пространства има комплексно въздействие за естетическото възприемане на действителността, като в същото време съдейства за социализацията и благоприятното развитие на детската личност. Специално проектираните за целта рисунки/пана, използват възпитателните, терапевтични и корекционни аспекти на художествено въздействие върху децата за тяхната успешна интеграция и създаване на условия за ефективно подпомагане на образователния процес. Приложението на художествено-дидактични визуални средства в социалните центрове спомага създаването на условия за ефективно подпомагане на децата от целевите групи. Въвеждането на децата в красива и психологически незаплашителна атмосфера осигурява естетическо преживяване, което ги отдалечава от емоционалното напрежение, страхове, потиснатост, компенсира духовния дефицит, засилва любознателността, допринася за постигане на вътрешен комфорт, чувство за сигурност и топлота в средата. Създаването на художествена стойност в обитаваните от децата пространства и среда има комплексно въздействие за естетическото възприемане на действителността, като съдейства за социализацията и благоприятното развитие на детската личност. В инициативата е заложена възможност за интегрирано участие на широк кръг заинтересовани лица и институции, което ще разшири активността на различните социални групи, ще изостри общественото внимание към въпросите на устойчивото развитие, ще фокусира обществения интерес към проблемите на децата в риск, както и към мисията на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”.

Дейности:

 

Всички дейности се извършват от членовете на екипа Сдружение „Образовай и вдъхновявай” и доброволци. Дейностите включват:

  • Проектиране на художествено-дидактични средства, съобразно направено проучване на спецификите на целевата група, средата, услугите и актуалната програма на социалните/здравни организации;
  • Осигуряване на необходимите материали за изработка и монтаж на паната (плоскости, основа, бои, оцветители, четки, лакове, материали за обработка на повърхности, монтажни елементи и др.);
  • Изработване на художествено-дидактични средства (оразмеряване, подготовка на основа, изрисуване, фиксиране на материалите и др.);
  • Пренасяне и монтаж на паната/изрисуване на място;
  • Набиране на средства и популяризиране на инициативата, чрез изготвяне и разпространяване на информационни материали за изпълнението на дейностите, нейните резултати и начини за включване.
Реализирани проекти:

1. Безвъзмездно проектиране, изработване и монтиране на художествено-дидактични материали за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението „Прегръдка” - град Варна, с капацитет от 40 деца-ползватели.

Финансиране на инициативата:

 

Сдружение „Образовай и вдъхновявай” отделя 20 % от своите приходи за осъществяване на благотворителната инициатива „Красотата в детските очи”.

 

Как да подкрепя инициативата?
 
За дарители:

Ако желаете да подпомогнете инициативата, можете да се включите чрез предоставяне на материали за изработка на рисунки/пана или чрез дарение по сметката на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”:

Райфайзенбанк (България) ЕАД; Варна 9000, ул. Цар Симеон I” №32; BIC код: RZBBBGSF; IBAN сметка: BG54RZBB91551007142631BGN

Основание на плащане: Дарение за благотворителна инициатива „Красотата в детските очи”

 

Всеки дарител поучава документ за направеното дарение, след попълване на данните в електронната форма.

 
За доброволци:

Ако желаете да се включите като доброволец към благотворителната инициатива „Красотата в детските очи”, може да участвате в нашата Програма за работа с доброволци  и да получите сертифицирано признание за дейността си. Повече информация за Програмата може да прочетете тук, да отправите запитване през контактната форма (или месинджър) или на тел. 0898466638

Благодарим за Вашата подкрепа и съпричастност!

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова